Hoe contactlenzen inzetten en uitnemen?

Inzetten

 1. Was steeds uw handen en droog ze af met een schone handdoek 2. Zet de contactlens op uw vingertop (rechts als u rechtshandig bent, links voor linkshandigen)

 3. Ga na of de lens niet binnenstebuiten zit of beschadigd is 4. Hou uw oogleden goed open en zet de lens in 5. Laat de oogleden pas los als de lens goed op het oog zit

 6. Herhaal deze stappen met de andere lens

UITNEMEN

 1. Was steeds uw handen en droog ze af met een schone handdoek 2. Hou de oogleden goed open

 3. Plaats uw wijsvinger op de lens, kijk licht opwaarts en schuif de lens naar beneden 4. Pluk de lens tussen duim en wijsvinger van het oog

 5. Herhaal deze stappen met de andere lens